Uwaga:

To jest serwer akcesja.pl i wszystkie adresy email służą wyłącznie do korespondencji prywatnej.
W szczególności zabronione jest wykorzystywanie ich do przesyłania niezamówionych reklam oraz wszelkich innych przesyłek masowych.
Wysyłając na nasze adresy tego rodzaju przesyłki zgadzasz się na umieszczenie Twoich adresów na wszystkich możliwych czarnych listach oraz na blokowanie ich. Uporczywe spamowanie kont poczty elektronicznej skutkować może nadto podjęciem stosownych kroków prawnych, w szczególności wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie z art. 24 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny do 5.000 zł.

Valid HTML 4.0!